W środę 30 stycznia odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu - poinformował na Twitterze wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Jak ustalił reporter RMF FM, posłowie zajmą się projektem ustawy ujawniającej zarobki w Narodowym Banku Polskim i projektem wprowadzającym program Mama 4+.

Decyzja o dodatkowym posiedzeniu Sejmu zapadła podczas posiedzenia Konwentu Seniorów.

Zgodnie z wstępnym harmonogramem posiedzenie Sejmu ma się rozpocząć o godz. 11 od debaty nad projektem ustawy "Mama 4Plus". Przewiduje on, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. O świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. W niektórych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało także ojcom po osiągnięciu 65 lat. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej. Tzw. matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r.

Wicemarszałek Stanisław Tyszka (Kukiz'15) poinformował, że Sejm na dodatkowym posiedzeniu zajmie się również projektem zmian w Kodeksie wyborczym, który w środę złożyło Prawo i Sprawiedliwości. Projekt przewiduje, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie tylko na karę pozbawienia wolności, nie będzie miała prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Według Tyszki Sejm ma też rozpatrzyć projekt dotyczący opłat abonamentowych. Projekt, autorstwa PiS zakłada wprowadzenie rekompensaty dla publicznej radiofonii i telewizji w wysokości 1 mld 260 mln zł w związku z ubytkiem opłat abonamentowych w latach 2018-19. Sejm miał zająć się tym projektem w minionym tygodniu, ale Konwent Seniorów zdecydował wówczas, że nie zostanie on rozpatrzony.

Sejm ma się też zająć - jak relacjonował Tyszka - projektem umożliwiającym premierowi możliwość przyznawania nagród m.in. dla wybitnych sportowców. Przewiduje on m.in., że premier "w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, przyznać osobie fizycznej, z rezerwy ogólnej budżetu państwa, nagrodę specjalną Prezesa Rady Ministrów".

W środę PiS złożył w Sejmie projekt noweli ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Posłowie będą też debatować nad sprawozdania komisji dotyczącym projektu. Projekt noweli zakłada, że zarząd NBP miałby kształtować wynagrodzenie dla poszczególnych kategorii stanowisk przy założeniu, że maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia całkowitego prezesa NBP.

Po godz. 18. odbędą się debaty nad sprawozdaniami komisji dot. projektów m.in. "Mama 4Plus" i Kodeksu wyborczego.

Na godz. 23.45 przewidziano głosowania, a zakończenie posiedzenia zaplanowano w czwartek w nocy o godz. 2:00.

Opracowanie: