Do tarnobrzeskiej prokuratury dotarło potwierdzenie z Kancelarii Sejmu, że posła Wiesława Kaczmarka nie chroni już immunitet. Prokuratura chce mu przedstawić zarzut w związku ze sprawą nieukończonej budowy Laboratorium Frakcjonowania Osocza w Mielcu.

Według prokuratury Kaczmarek, jako minister gospodarki wydał nierzetelną opinię, która pozwoliła przyznać spółce LFO poręczenia Skarbu Państwa. Na tej podstawie Laboratorium zaciągnęło wielomilionowe kredyty, których nigdy nie spłaciło. Firma nigdy nie rozpoczęła też produkcji.