Kwiecień to najgorszy miesiąc w turystyce zagranicznej. Spowodował to wysoki kurs euro w stosunku do złotówki i niepewna przyszłość zawodowa. Klienci czekają na ustabilizowanie się sytuacji. Co zatem dzieje się w biurach turystycznych?

Sprawdziłam to w Łodzi