IPN ma miesiąc na decyzję, czy przekazać Małgorzacie Niezabitowskiej jej teczkę. Z dokumentów SB wynika, że rzeczniczka rządu Tadeusza Mazowieckiego była współpracownikiem służb PRL o pseudonimie "Nowak".

Dziennik opisał zawartość teczki rzeczniczki pierwszego niekomunistycznego rządu. Według tych informacji, mariaż Niezabitowskiej z SB zaczął się na początku lat 80.

Według notatek sporządzonych przez esbeka podporucznika Roberta Grzelaka - Niezabitowska sama wybrała sobie pseudonim "Nowak” - 16 grudnia 1981 roku, przyjmując także instrukcje pracy w warunkach tajności i uzgadniając zwykły i alarmowy tryb spotkań z funkcjonariuszem SB.

Grzelak napisał w aktach, że ze swoim współpracownikiem spotykał się 12 razy. Z notatek oficera wynika, że tajny współpracownik "Nowak" przekazywał charakterystyki kolegów z "Tygodnika Solidarność", ze szczególnym uwzględnieniem ich ewentualnej podatności na werbunek przez Służbę Bezpieczeństwa.

Teczka znajdująca się w archiwum IPN jest kopią kserograficzną. Instytut posiada też mikrofilm sporządzony z oryginału. Niezabitowska stanowczo zaprzecza. Według niej teczka została sfałszowana; jeszcze dziś chce złożyć do Sądu Lustracyjnego wniosek o autolustrację.