Rząd Jerzego Buzka zajął się uregulowaniem kwestii dotyczących usług detektywistycznych.

Do tej pory agencje detektywistyczne działały na podstawie tych samych przepisów co agencje ochrony, a detektywem mógł zostać prawie każdy. Doprowadziło to do sytuacji, że wiele spośród tysiąca ośmiuset zarejestrowanych w naszym kraju agencji detektywistycznych działało na granicy prawa. Dlatego rząd przyjął wczoraj projekt ustawy, zgodnie z którym każda osoba, która chce oferować tego typu usługi będzie musiała mieć specjalną licencję - powiedział sieci RMF dyrektor Ireneusz Wilk z MSWiA: "Licencję tą wydawał będzie komendant wojewódzki policji po zdaniu egzaminu przed komisją, w składzie której będzie m.in. sędzia, prokurator, przedstawiciele środowisk naukowych z zakresu kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii, psychologii sądowej".

Polski detektyw będzie mógł się zajmować tylko i wyłącznie sprawami cywilnymi - kryminalne będzie musiał pozostawić policji. Projekt ustawy zabrania detektywom między innymi zakładania podsłuchów i robienia zdjęć z ukrycia.

07:40