Czy Włodzimierz Czarzasty z SLD, wpływowy sekretarz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, narusza przepisy antykorupcyjne? Prawnicy są o tym przekonani - pisze dziś prasa. Czarzasty nie może zasiadać w zarządzie, radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego i mieć więcej niż 10 proc. akcji lub udziałów. A jednak ma...

Trzy lata temu, w chwili powołania do KRRiT, Włodzimierz Czarzasty był akcjonariuszem giełdowej spółki MUZA SA i miał ponad 10 proc. akcji firmy. Sekretarz Czarzasty podkreślał w wywiadach, że po wejściu do KRRiT przeniósł na żonę własność części akcji. Obecnie jego żona ma 8 proc. akcji MUZY, a sam sekretarz Rady niemal 8 proc.

Prawnicy są zdania, że skoro Czarzasty z małżonką nie ustanowili rozdzielności majątkowej, to sekretarz jest właścicielem ponad 10 proc. akcji spółki MUZA, gdyż zarówno on, jak i jego małżonka mają do nich równe uprawnienia. To - w opinii ekspertów - narusza przepisy:

Fakt jest bezsporny. Jest to zdecydowany konflikt interesów w całym kontekście działalności pana Czarzastego: w KRRIT i jego aktywności poza Radą, bo jak inaczej nazwać jego wizyty w redakcjach całej Polski. Myślę, że on chyba nie rozumie, jak poważną pozycję zajmuje i jakie z tego wynikają skutki dla niego samego – z czego musi zrezygnować, gdzie musi sobie postawić barierę swojego działania. On chyba tę barierę przekroczył - mówiła Julia Pitera z Transparency International, organizacji zwalczającej korupcję.

Okazuje się też, że spółka MUZA SA, której udziały posiada Włodzimierz Czarzasty, jest udziałowcem spółki Euromedia, produkującej programy dla telewizji publicznej. To także w opinii ekspertów jest naruszeniem przepisów antykorupcyjnych.

Julia Pitera podkreśla, że Czarzasty ma dwa wyjścia z obecnej sytuacji: Jeśli chce z tego konfliktu interesu wybrnąć, to ma – jak sądzę - dwa wyjścia: pierwsze, zrezygnować z członkostwa w KRRiT albo zrezygnować z posiadania udziałów w instytucji, która jest w jakiś sposób konkurencyjna. Jak rozumiem, zabiega ona o udział w rynku medialnym

Przypomnijmy: krakowskie radio Blue FM złożyło do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Czarzastego, polegającego na ujawnieniu tajemnic handlowych. Włodzimierz Czarzasty zarzucał radiu Blue rzekomo niejasne powiązania z RMF. Jak widać, co najmniej niejasne są powiązania Czarzastego ze spółkami MUZA i Euromedia.

foto RMF

17:30