Wbrew zapewnieniom samego sekretarza Włodzimierza Czarzastego, to właśnie sekretarz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji był autorem niekorzystnych dla Agory zapisów - tak wynika z zeznań Jarosława Sellina przed komisją śledczą, badającą tzw. aferę Rywina.

W drugim dniu zeznań przed komisją śledczą Jarosław Sellin skupił się na sylwetce sekretarza KRRiT. Wczoraj – wbrew zapewnieniom samego sekretarza - Sellin utrzymywał, że to właśnie Czarzasty był autorem niekorzystnych dla Agory zapisów.

Sam sekretarz Czarzasty jeszcze niedawno, w czasie zeznań przed tą sama komisją sejmową, kreował się na jedynego sprawiedliwego obrońcę wolności słowa. Z dzisiejszych zeznań Sellina wyłonił się nieco inny obraz – obraz człowieka chorobliwie ambitnego i żądnego władzy. Człowiek, który ma skłonności do ekspansji władzy i chyba który kocha władzę po prostu. - mówił o Włodzimierzu Czarzastym Jarosław Sellin.

Oprócz tego jest to człowiek, który mija się z prawdą. Przed komisją Czarzasty zeznawał bowiem, że to nie on był autorem zapisów niekorzystnych dla Agory. Sellin twierdził dzisiaj coś zupełnie odwrotnego: To są zapisy proponowane przez Włodzimierza Czarzastego. On sam się zobowiązał, że je opracuje, przygotuje i je przedstawił członkom Krajowej Rady.

Według Sellina logiczne było poszukiwanie przez Czarzastego możliwości stworzenia własnego medium, medium, które sprzyjałoby partyjnym interesom SLD. W środowisku SLD istnieje jakaś tęsknota za partyjnym medium radiowym lub telewizyjnym i jakimiś drogami różnymi, takimi czy owymi, szuka się możliwości stworzenia czegoś takiego.

Wątek tęsknoty SLD za całkowicie partyjnym i w dodatku własnym, a nie tylko dzierżawionym medium, przewijał się właściwie przez całe przesłuchanie. Niespodzianką było jednak to, że temat ten drążyła właśnie posłanka Sojuszu: Dlaczego pan premier pytał się pana Solorza: „Co możemy dla ciebie zrobić?” To znaczy co, że lewica chciała od pana Solorza kupić te akcje, żeby tylko nie kupowała ich Agora?

Jeżeli mnie pani zachęca do spekulacji, to bardzo proszę. Wynikało to z tego, że Agora, kupując Polsat, miała zagwarantować, że tzw. nowy Polsat będzie sprzyjał lewicy i premierowi Leszkowi Millerowi - odpowiadał na pytanie posłanki Błochowiak Jarosław Sellin.

Przypomnijmy, że wczoraj Jarosław Sellin, były już członek Krajowej Rady, podważył zeznania Leszka Millera i jego najbliższych współpracowników. Opowiedział o spotkaniu pomiędzy szefem rządu i Zygmuntem Solorzem, podczas którego z ust Millera miała paść pod adresem prezesa Polsatu następująca propozycja: Co moglibyśmy zrobić dla Ciebie, abyś nie sprzedał się Agorze?

FOTO: Archiwum RMF

23:40