Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w drugim etapie przetargu wyłoniła dwie spółki, które będą konkurować o kontrakt na wybudowanie bramek i pobieranie opłat.

Te firmy to Autostrada Południe S.A. – konsorcjum, w którym połowę udziałów mają Hiszpanie i Stal Export Autostrady Śląskie S.A. – spółka polsko-szewdzko-francuska.

Warunki, jakie zaproponowały te firmy są tajne, więc nie wiadomo jaki termin realizacji proponuje każda z nich. Więcej dowiemy się po skończeniu raportu przygotowywanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

W tej sprawie wciąż jest wiele niewiadomych - jak choćby wysokość opłat za przejazd. Ustawa dopuszcza maksymalną stawkę 70 złotych w obie strony. To jest jednak maksimum.

Generalna Dyrekcja chce negocjować ze zwycięzcą przetargu i uważa, że opłaty nie powinny przekroczyć 10 złotych w jedną stronę - czyli tak, jak to jest na części autostrady A 4 między Katowicami a Krakowem.