Gangsterzy wypowiedzieli internetową wojnę nerwów francuskiej policji. Arabska mafia całkowicie sparaliżowała pracę brygady kryminalnej w Marsylii. Opublikowała bowiem w sieci szczegółowy opis wszystkich nieoznakowanych policyjnych pojazdów w tym mieście - z numerami rejestracyjnymi, kolorami, markami samochodów i zdjęciami.

Elitarna Brygada Kryminalna (BAC) musi teraz na gwałt zmienić numery rejestracyjne wszystkich swoich nieoznakowanych pojazdów w Marsylii, bo w imigranckich dzielnicach tego miasta witane były one okrzykami „Wynoście się stad! Wiemy, kim jesteście!”.

Najgorsze dla funkcjonariuszy jest to, że po kilku dniach pojawić się może w sieci lista nowych numerów rejestracyjnych ich nieoznakowanych pojazdów, bo - paradoksalnie - francuskie prawo nie zakazuje na razie tego rodzaju publikacji.

Przerażeni szefowie związków policyjnych żądają od władz natychmiastowej zmiany prawodawstwa. Alarmują, że w przeciwnym razie życie funkcjonariuszy w cywilu będzie nieustannie zagrożone.