Oferta PLL LOT została wybrana w przetargu na czarter samolotów do transportu osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie do końca 2017 roku - podał MON. Spółka udostępni samoloty średniej wielkości. Nie wybrano mniejszych maszyn - jedyna oferta była za droga.

Przetarg na czarter samolotów Inspektorat Uzbrojenia MON ogłosił pod koniec maja. Dotyczył on czterech samolotów: dwóch średniej wielkości - turboodrzutowych, mogących przewieźć 65-90 pasażerów na dystans co najmniej 3,5 tys. km; oraz dwóch małych maszyn - dla 15-19 osób, o zasięgu nie mniejszym niż 5000 km. Pod koniec października MON podał, że oferty złożyły dwie firmy: PLL LOT na maszyny średniej wielkości oraz Blue Jet - na mniejsze.

Rzecznik resortu Jacek Sońta poinformował, że w piątek Inspektorat Uzbrojenia MON zakończył analizę ofert. Wybrano tę złożoną przez PLL LOT, natomiast unieważniono postępowanie na mniejsze samoloty. Tę decyzję podjęto, "z uwagi na wartość oferty firmy Blue Jet, znacznie przekraczającą wysokość środków finansowych", jakie przewidział MON.

Przetarg na mniejsze samoloty ma zostać powtórzony.

Umowa z PLL LOT ma zostać podpisana nie później niż 21 grudnia. Firma do tego czasu powinna uzyskać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego (czyli najniższego) stopnia. Jest to dokument potwierdzający zdolność spółki do ochrony informacji niejawnych.