Przed południem Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrzy odwołanie firm, które brały udział w unieważnionym przez Ministerstwo Środowiska przetargu na zorganizowanie na Stadionie Narodowym konferencji klimatycznej ONZ. W grze są 34 miliony złotych. Odwołujące się firmy zarzucają resortowi celowe złamanie ustawy o zamówieniach publicznych.

W odwołaniu, do którego dotarł reporter RMF FM Roman Osica, znalazło się m.in. stwierdzenie, że ministerstwo celowo doprowadziło do unieważnienia przetargu na organizację szczytu klimatycznego, by móc w ostatniej chwili wybrać Targi Poznańskie. Zdaniem odwołujących się, wszystko było ukartowane.

Przypomnijmy, że jeśli Krajowa Izba Odwoławcza uzna argumentację i dowody przedstawione przez firmy, to ministerstwo będzie musiało unieważnić swoją decyzję i rozpocząć procedurę wyboru organizatora szczytu jeszcze raz. To z kolei spowoduje, że nowy wykonawca nie zdąży z realizacją zadania, bo konferencja zaczyna się za niespełna półtora miesiąca.

Przeczytaj treść odwołania ws. unieważnienia przetargu: