Satelitarny system obserwacji, powszechny dostęp do szybkiego internetu, superkomputery, więcej e-usług i likwidację opłaty skarbowej od nich, powszechny system e-doręczeń - zapowiedziano w programie społeczno-gospodarczym Polski Ład Zjednoczonej Prawicy.

Przedstawiony w sobotę program zapowiada w obszarze cyfryzacji m.in. budowę polskiego Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi. Ma to być pionierski projekt, dzięki któremu Polska znajdzie się̨ w gronie państw z samodzielnym potencjałem satelitarnym.

W Polskim Ładzie pada również obietnica zapewnienia do 2024 r. każdemu gospodarstwu domowego dostępu do szerokopasmowego internetu, z możliwością modernizacji do prędkości rzędu gigabitów na sekundę.

Pojawia się też zapowiedź eliminacji "białych plam" zasięgu telefonii komórkowej.

Komunikacja z urzędami - według programu - będzie stale uzupełniana o takie narzędzia, jak system kolejkowania, tele- i wideowizyty, czy chatboty i voiceboty instytucji publicznych udzielające porad.

Zakłada się, że odsetek Polaków korzystających z internetu w kontaktach z administracją̨ zwiększy się̨ do 2023 r. na skutek promocji e-usług do 60 proc., a co drugi Polak będzie posiadał Profil Zaufany.

Obywateli, którzy zdecydują̨ się̨ na realizowanie usługi publicznej w formie cyfrowej, zwolnimy z opłaty skarbowej - podkreśla się w programie.

Pada też zapowiedź powszechnego stosowania cyfrowej tożsamości w codziennym życiu oraz upowszechnienia e-doręczeń. Zamiast wizyty w urzędzie lub osobistego odbierania listu poleconego, obywatel załatwi tę samą sprawę̨ jednym kliknięciem myszy, bez względu na miejsce pobytu - wskazuje się w Polskim Ładzie. Pada też zapowiedź konsekwentnych inwestycji w informatyzację wymiaru sprawiedliwości.

Nowy Ład ma również zakładać włączenie do strategicznych zasobów Polski superkomputerów. Państwo polskie ma je wykorzystywać́ m. in. na potrzeby sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, technologii kosmicznych, meteorologii, czy też modelowania kryzysowego.