Komisja Europejska wszczęła śledztwo w związku ze "specjalnym" traktowaniem firmy McDonald's przez władze w Luksemburgu. Miało to pozwolić korporacji osiągać korzyści podatkowe. Zdaniem KE mogło dojść do naruszenia unijnego prawa.

Śledztwo KE w sprawie unikania podatków przez McDonald's. Zdjęcie ilustracyjne /arch. RMF FM /

KE będzie sprawdzać, czy Luksemburg specjalnie dla korporacji McDonald's nie odstąpił od swoich krajowych przepisów prawa podatkowego oraz umowy z USA o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dawałoby to sieci restauracji przywileje, z jakich nie mogły korzystać inne firmy będące w takim samym położeniu.

Jak podała KE, McDonald's European Franchising nie płaciło na podstawie dwóch decyzji podatkowych z 2009 roku podatków korporacyjnych w Luksemburgu mimo osiągania wysokich zysków.

W 2013 roku wynosiły one 250 mln dolarów. Indywidualna interpretacja podatkowa uprawniająca przedsiębiorstwo McDonald's do niepłacenia podatków od pobieranych w Europie opłat licencyjnych w Luksemburgu i w USA wymaga bardzo skrupulatnej analizy w świetle unijnych zasad pomocy państwa - podkreśliła unijna komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager. Zwróciła w tym kontekście uwagę, że celem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych między państwami jest unikanie podwójnego opodatkowania, a nie usprawiedliwianie podwójnego unikania opodatkowania.

Skomplikowane umowy

Źródłem zysków McDonald's Europe Franchising są opłaty licencyjne wnoszone przez franczyzobiorców prowadzących restauracje w Europie i Rosji z tytułu prawa do korzystania z marki McDonald's i powiązanych z nią usług. Siedziba przedsiębiorstwa mieszcząca się w Luksemburgu odpowiada za podejmowanie strategicznych decyzji, lecz korporacja ma też dwa oddziały: jeden w Szwajcarii, a drugi w USA. Opłaty licencyjne pobierane przez przedsiębiorstwo są przekazywane drogą wewnętrzną do jego amerykańskiego oddziału, który - jak podkreśliła KE - de facto nie prowadzi żadnej działalności.

Latem 2014 roku Komisja Europejska zwróciła się o informacje w tej sprawie po artykułach, w których ujawniono, na jakich warunkach McDonald's działa w Luksemburgu. Dodatkowe informacje przekazały KE związki zawodowe. "Z dotychczasowej oceny Komisji wynika, że od 2009 roku, głównie z powodu drugiej indywidualnej interpretacji podatkowej przyznanej przedsiębiorstwu, McDonald's Europe Franchising praktycznie nie uiściło żadnego podatku dochodowego od osób prawnych ani w Luksemburgu, ani w USA" - czytamy w komunikacie KE.

W pierwszej interpretacji podatkowej przyznanej przez władze Luksemburga w marcu 2009 roku potwierdzono, że McDonald's Europe Franchising nie było zobowiązane do opłacania podatku od osób prawnych w Luksemburgu, gdyż jego zyski miały podlegać opodatkowaniu w USA. Uzasadnieniem było odniesienie do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Luksemburgiem i USA. Zgodnie z indywidualną interpretacją McDonald's miał obowiązek co roku przedkładać dowody na to, że opłaty licencyjne przekazywane do USA za pośrednictwem szwajcarskiego oddziału są zgłaszane i podlegają opodatkowaniu w USA i Szwajcarii.

Wbrew założeniu, jakie - według KE - przyświecało luksemburskim władzom podatkowym w trakcie przyznawania pierwszej interpretacji podatkowej, zyski nie podlegały jednak opodatkowaniu w USA. Choć według zaproponowanej wykładni prawa luksemburskiego McDonald's Europe Franchising podlegało opodatkowaniu w USA, to według amerykańskich przepisów prawa wcale mu nie podlegało. McDonald's nie mógł zatem przedstawić żadnego dowodu na to, że jego zyski podlegały opodatkowaniu w USA zgodnie z wymogiem określonym w pierwszej indywidualnej interpretacji podatkowej.

McDonald's wyjaśniał tę sytuację w przedłożonym wniosku o drugą indywidualną interpretację podatkową, twierdząc, że Luksemburg powinien mimo wszystko zwolnić zyski niepodlegające opodatkowaniu w USA z opodatkowania w Luksemburgu. Następnie, we wrześniu 2009 roku, władze Luksemburga wydały drugą interpretację indywidualną, zgodnie z którą przedsiębiorstwo nie miało już obowiązku przedkładania dowodów na to, że jego dochody podlegają opodatkowaniu w USA. W tej decyzji Luksemburg potwierdził, że generowane przez McDonald's Europe Franchising dochody nie podlegały opodatkowaniu w Luksemburgu, nawet jeśli potwierdzono, że nie podlegały one również opodatkowaniu w USA.

Firma się tłumaczy

McDonald's twierdził, że jego amerykański oddział nie stanowił "stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej" w świetle prawa amerykańskiego, gdyż z punktu widzenia amerykańskich władz podatkowych oddział w USA nie prowadził w dostatecznym zakresie działalności gospodarczej ani handlu na terenie USA.

Zgodnie z prawem UE pomoc państwa, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym UE. KE kilkakrotnie zwracała uwagę, że indywidualne interpretacje podatkowe jako takie nie stanowią problemu w świetle unijnych zasad pomocy państwa, jeśli po prostu potwierdza się w nich, że reżim podatkowy między przedsiębiorstwami w obrębie tej samej grupy jest zgodny z przepisami podatkowymi.