Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu podwyższyła referencyjną stopę procentową NBP do 0,50 proc. z 0,10 proc. w skali rocznej - podano po posiedzeniu RPP. To zaskakująca decyzja, bo wielu ekspertów przewidywało, że stopy procentowe nie zmienią się przynajmniej do końca tego roku.

Zgodnie z komunikatem Narodowego Banku Polskiego stopa lombardowa została podniesiona do 1,00 proc. z 0,50 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa została pozostawiona bez zmian i wynosi 0,00 proc. w skali rocznej; stopa redyskonta weksli podniesiona została do 0,51 proc. z 0,11 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli do 0,52 proc. z 0,12 proc. w skali rocznej.

Podniesienie stóp procentowych to szansa na wyhamowanie rekordowej inflacji, która wynosi już prawie 6 procent. Jednak z drugiej strony to oznacza droższe kredyty - osoby, które mają zaciągnięte pożyczki odczują to przy spłacie kolejnych rat.

Wyższe stopy procentowe, to też większa opłacalność depozytów i trzymania pieniędzy w bankach. Przy niskich stopach procentowych na lokatach praktycznie nie da się zarobić.

RPP: Inflacja dalej może być wyższa

Po środowym posiedzeniu RPP wydała komunikat w którym zwróciła uwagę, że inflacja nadal może się utrzymać na wysokim poziomie. "Chociaż oddziaływanie części podażowych czynników podwyższających obecnie inflację wygaśnie w przyszłym roku, to obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, może nadal podbijać dynamikę cen w kolejnych kwartałach. W sytuacji prawdopodobnego dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano" - wskazano.

Dodano, że w takiej sytuacji powstałoby ryzyko utrwalenia się dynamiki cen w średnim okresie na poziomie wyższym od celu inflacyjnego.

"Dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP. Jednocześnie NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w założeniach polityki pieniężnej" - podkreślono.