Systematycznie rośnie wartość towarów zamawianych przez konsumentów na chińskich portalach aukcyjnych. W pierwszym półroczu 2019 roku Poczta Polska pobrała z tego tytułu ponad 1,1 mln zł VAT - pisze w czwartkowym wydaniu "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak podaje gazeta, to ponad 250 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku i o 350 tys. zł więcej niż w drugim półroczu ubiegłego roku. Wynika tak ze statystyk, które ujawnił wiceminister finansów Piotr Dziedzic w odpowiedzi na interpelację poselską nr 33407.

"DGP" zwraca przy tym uwagę, że Poczta Polska ma obowiązek, jako operator, pobierać VAT i cło od odbiorców (zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców) jeszcze przed dostarczeniem im przesyłki spoza Unii Europejskiej.

Przesyłki adresowane do osób fizycznych są najczęściej odprawiane na podstawie tzw. DPDZ, czyli dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia celnego - obrót pocztowy (przywóz). Taki rodzaj odprawy jest możliwy dla towarów o łącznej wartości poniżej 1 tys. euro. Natomiast przesyłki zamawiane przez przedsiębiorców są odprawiane na podstawie jednolitych dokumentów celnych SAD lub zgłoszenia elektronicznego. Oba rodzaje dokumentów są wystawiane, tylko jeśli dany towar nie jest objęty zwolnieniem z VAT, ale przy zamówieniach wysyłkowych taka preferencja w praktyce nie występuje - czytamy w gazecie.

Ze statystyk wynika także, że systematycznie rośnie zarówno łączna liczba wystawionych DPDZ, wartość odprawionych w ten sposób towarów, jak i kwota VAT pobranego od zwykłych konsumentów. W pierwszym półroczu 2019 roku wystawiono odpowiednio 45 848 dokumentów dla towarów o wartości blisko 29,5 mln zł.

Jak czytamy w gazecie, Poczta Polska pobrała oraz wpłaciła ponad 6,5 mln podatku na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu (to tam Poczta wpłaca VAT od przesyłek pocztowych). Dla porównania w analogicznym okresie 2018 roku wystawiono odpowiednio 44 079 DPDZ dla towarów o wartości prawie 27,9 mln zł i pobrano ponad 6,1 mln zł VAT.

"DGP" podaje, że zdecydowanie wzrosła liczba przesyłek pocztowych z Chin. W pierwszym półroczu 2019 r. Poczta Polska wystawiła dla nich 10 182 DPDZ i odprawiła w ten sposób towary o wartości ponad 5,1 mln zł, pobierając 1 mln 175 tys. zł VAT. Dla porównania w analogicznym okresie 2018 roku wystawiono 7834 dokumenty dla towarów o wartości nieznacznie przekraczającej 4 mln zł i pobrano 918 tys. zł VAT.