Po wejściu Polski do Unii Europejskiej będzie można przekraczać granice państw Wspólnoty na podstawie nowych, plastikowych dowodów osobistych. Oczywiście, obowiązywać też mają paszporty.

Prawdopodobnie nie od razu pierwszego dnia naszego członkostwa w Unii Europejskiej odczujemy poprawę, bo na początku może być trochę zamieszania.

Szybko jednak zmniejszy się tłok na przejściach, ponieważ będziemy mogli ustawiać się w kolejkach przeznaczonych wyłącznie dla obywateli Unii. Wystarczy jeżeli pokażemy nowy dowód osobisty, który spełnia unijne normy.

Bez żadnej kontroli i konieczności okazywania jakiegokolwiek dokumentu będziemy jednak przekraczać granice unijne najwcześniej od 2006 roku. Dopiero wtedy będzie działał system informatyczny, który połączy wszystkie 25 krajów Unii.

Będzie to olbrzymia, kosztowna i tajna baza danych, w której znajdą się informacje o wszystkich obywatelach Unii a zwłaszcza o przestępcach i terrorystach.

20:35