Senat przeciwko 98-procentowej bonifikacie przy przekształcaniu użytkowania wieczystego we własność na gruntach Skarbu Państwa. Zgłoszona przez Platformę Obywatelską poprawka, wprowadzająca taką bonifikatę w całym kraju, przepadła w popołudniowym głosowaniu na Wiejskiej. Nowela ustawy o użytkowaniu wieczystym została więc przyjęta bez niej, choć politycy Prawa i Sprawiedliwości publicznie opowiadali się za takim rozwiązaniem.

Niewykluczone - jak zauważa dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski - że politycy PiS chcą, by wprowadzenie 98-procentowej bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa było ich inicjatywą. Po dzisiejszym ruchu mogą jednak spodziewać się ostrej krytyki ze strony opozycji. Tak było zresztą już po samym głosowaniu w Senacie, w którym poprawkę Platformy odrzucono: na sali rozległo się ciche buczenie, słychać też było głosy oburzenia.

Do finału całej sprawy jest jednak jeszcze bardzo daleko: niezależnie od zgłoszenia wspomnianej poprawki posłowie PO złożyli bowiem w Sejmie projekt ustawy określającej bonifikatę przy przekształcaniu użytkowania wieczystego we własność na gruntach Skarbu Państwa na poziomie 98 procent.

Pytanie jednak, co tym razem zrobi PiS: czy po raz kolejny odrzuci inicjatywę opozycji i narazi się na głośną sejmową dyskusję, czy też zaciśnie zęby i poprze projekt politycznych oponentów.

Ustawa z lipca 2018 roku umożliwia przekształcenie od 1 stycznia 2019 prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Przy wniesieniu jednorazowej opłaty za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa przewidziano bonifikatę: w wysokości od 10 do 60 procent w zależności od momentu wniesienia tej opłaty.

O wysokości bonifikaty w przypadku gruntów samorządowych decydują natomiast samorządy.