Minister edukacji narodowej Krystyna Łybacka powołała dziś 65-osobową Państwową Komisję Akredytacyjną, która będzie dbała o jakość nauczania na wszystkich polskich uczelniach. Pod swoją kuratelą komisja będzie miała zarówno uczelnie państwowe, jak i prywatne.

Komisja będzie decydowała o tworzeniu nowych szkół, ale także o zamknięciu już istniejących, jeżeli nie będą one spełniały wymaganych standardów. Zlikwidowane mogą być też pojedyncze kierunki na danych uczelniach. Komisja została powołana na trzyletnią kadencję. W tym czasie jej członkowie zamierzają przeprowadzić prawie dwa tysiące wizytacji. Dzięki temu studenci będą mogli być spokojni, że uczą się w szkole, która reprezentuje pewien poziom. Przeciętny student nie ma bowiem możliwości porównania różnych szkół. Teraz będzie wiedział, że uczelnia, która dostała patent Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jest uczelnią dobrą. Weryfikowane to będzie na podstawie wyposażenia szkół w książki, pomoce naukowe, sprzęt komputerowy, czy w końcu na podstawie kwalifikacji kadry uczącej. Posłuchajcie też relacji warszawskiej reporterki RMF – Beaty Grabarczyk.

23:30