Ponad miliard ludzi na świecie, czyli jedna szósta ludzkości, cierpi głód - poinformowała w swoim raporcie Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Ta rekordowa liczba głodujących jest wynikiem - jak ocenia FAO - światowego kryzysu finansowego oraz ciągle rosnących cen żywności.

Liczba głodujących wzrosła o około 100 milionów w porównaniu z rokiem poprzednim. Dyrektor generalny FAO Jacques Diouf powiedział, że kryzys głodowy stanowi poważne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

Mająca swoją siedzibę w Rzymie oenzetowska agenda pisze w raporcie, że prawie wszyscy niedożywieni są mieszkańcami krajów rozwijających się. Około 642 mln ludzi cierpi głód w Azji i regionie Pacyfiku, a 265 milionów - na obszarze Afryki subsaharyjskiej.