O północy mija termin opracowania ostatecznego kształtu dokumentu, mającego być podstawą nowego irackiego systemu prawnego. Właściwa konstytucja ma być uchwalona w przyszłym roku. Jednak członkowie 25-osobowej Rady Zarządzającej nadal nie mogą dojść do porozumienia.

Konflikt dotyczy głównie roli Islamu oraz praw kobiet w nowym ustroju irackim. Dziś przywrócono zniesiony 45 lat temu Kodeks Rodzinny, który przyznaje kobietom znacznie szersze prawa niż Szariat.

Kodeks utrudnia poligamię, gwarantuje kobietom prawo do zatrzymania dzieci w wypadku rozwodu, oraz zapewnia przywileje polityczne. Przeciwko tym swobodom protestują szyici mający większość w Radzie oraz stanowiący większość w społeczeństwie irackim. Właśnie spór na tym tle, między szyitami a sunnitami, wydłuża debatę na temat Małej Konstytucji.

21:50