​Średnie wynagrodzenie w Polsce znowu wzrosło i wynosi 5381,65 zł - poinformował Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosło także zatrudnienie.

Jak poinformował GUS w swoim raporcie, przeciętne wynagrodzenie brutto w firmach niefinansowych zatrudniających ponad 9 osób wyniosło 5381,65 zł. To wzrost o 3,8 proc. w porównaniu z lipcem 2019 roku.

Jak zaznacza urząd, zmiana w stosunku do czerwca jest związana m.in. z wypłatami premii, nagrodami kwartalnymi, odprawami emerytalnymi oraz przywracaniem wysokości wynagrodzeń do poziomu sprzed epidemii koronawirusa. Spadek o 2,7 proc. odnotowano jednak w przedsiębiorstwach zajmujących się rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem.

Ekonomiści przewidywali, że wzrost wynagrodzeń nie będzie taki wysoki, zakładano dynamikę na poziomie 2,9 proc. 

GUS podał także, że przeciętne zatrudnienie było niższe o 2,3 proc. w porównaniu z lipcem 2019 roku. W porównaniu jednak z czerwcem 2020 roku zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 1,1 proc.