Ministrowie finansów państw strefy euro, obradujący w Brukseli, zgodzili się, żeby zagrożona bankructwem Grecja otrzymała kolejną transzę pomocy finansowej. Od Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego Grecja dostanie 8 miliardów euro.

5,8 miliardów euro z tej kwoty dadzą w formie kredytu kraje strefy euro, natomiast reszta pochodzić będzie z MFW. Transza wchodzi w skład wcześniejszego programu pomocy dla Aten z roku 2010.

Obecnie, gdy wszyscy czołowi greccy politycy zobowiązali się do realizacji całości pakietu oszczędności i reform, zostały spełnione warunki wypłaty. Państwa strefy euro i MFW zawiesiły ją na początku listopada w reakcji na zapowiedź ówczesnego premiera Grecji Jeorjosa Papandreu, iż pakiet oszczędnościowy musi być zatwierdzony w referendum. Z wymogu takiego strona grecka już zrezygnowała.

Przed spotkaniem w Brukseli grecki minister finansów Ewangelos Wenizelos zadeklarował, że jego kraj chce wytrwać na drodze reform. Mamy niezbędny konsens polityczny, mamy niezbędną narodową jedność, jak również narodowe zdecydowanie, by podążać naprzód - powiedział.