Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 11,6 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. W lipcu wynosiła o jedną dziesiątą punktu procentowego więcej. Wciąż jednak jest wyższa niż analogicznym okresie 2010 roku.

Spadła także liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy - wyniosła 1 mln 855,3 tys. osób. To mniej niż w lipcu. Jednak również tutaj porównanie do sierpnia 2010 wypada niekorzystnie - wtedy zarejestrowanych było 1 mln 800,2 tys. osób.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu sierpnia wyniosła 1 mln 855,3 tys. osób i była niższa, niż przed miesiącem o 7,8 tys. osób, czyli o 0,4 proc.

Najwyższe bezrobocie utrzymywało się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (18,5 proc.), zachodnio-pomorskim (16 proc.), kujawsko-pomorskim (15,5 proc.), podkarpackim (15,1 proc.), lubuskim (14,5 proc.) oraz świętokrzyskim (14,1 proc.). Najniższe było w województwach: wielkopolskim (8,5 proc.), mazowieckim (9,2 proc.), śląskim (9,6 proc.) i małopolskim (9,8 proc.).

Z danych GUS na koniec sierpnia 2011 r. wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 202,2 tys. osób poszukujących zatrudnienia, czyli o 3,7 tys. więcej niż w lipcu 2011 r. i o 30,8 tys. mniej niż przed rokiem.

Zobacz pełny raport GUS-u o bezrobociu w sierpniu