Business Centre Club skierował do marszałka Sejmu wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej, która doprowadziłaby do ostatecznego wyjaśnienia sprawy spółek Optimus i JTT Computer, ukarania winnych i obnażenia patologii w administracji skarbowej i organach ścigania.

O tym, czy firma istnieje na rynku, nie decyduje to, czy ta firma jest dobra, tylko decyduje o tym urzędnik, tak naprawdę decyduje urzędnik, bo on może tą metodą wyeliminować z rynku każdą firmę - mówi ten, który z fiskusem wygrał, czyli b. prezes Optimusa, Roman Kluska.

Członek działającej obecnie komisji śledczej, Jan Rokita, zastrzega, że do czasu, kiedy nie skończy pracy komisja wyjaśniająca sprawę Rywina, jest sceptyczny co do powoływania następnych komisji.

17:05