W tym roku wzrost polskiej gospodarki przyspieszy do 3,3 procent z 2,8 procent w roku ubiegłym, dzięki inwestycjom i konsumpcji - wynika z najnowszych prognoz Banku Światowego. W kolejnych latach wzrost produktu krajowego brutto (PKB) pozostanie na stabilnym poziomie 3,2 procent.

W tym roku wzrost polskiej gospodarki przyspieszy do 3,3 procent z 2,8 procent w roku ubiegłym, dzięki inwestycjom i konsumpcji - wynika z najnowszych prognoz Banku Światowego. W kolejnych latach wzrost produktu krajowego brutto (PKB) pozostanie na stabilnym poziomie 3,2 procent.
Korespondent RMF FM w Waszyngtonie oraz Filip Kochan z Banku Światowego /Paweł Żuchowski /RMF FM

Szybszy wzrost gospodarczy oznacza, że ludzie mają w kieszeniach więcej pieniędzy, mogą więcej wydawać na swoje bieżące potrzeby konsumpcyjnie i nie tylko. To wszystko prowadzi do poczucia większego bezpieczeństwa, poczucia stabilności w społeczeństwie - podkreśla w rozmowie z Pawłem Żuchowskim korespondentem RMF FM Filip Kochan z Banku Światowego.

W styczniu ekonomiści Banku Światowego zakładali, że wzrost w roku 2017 wyniesie 3,1 procent, zaś w latach 2018-2019 odpowiednio 3,3 procent i 3,4 procent.

Gospodarka przyspiesza - jak podkreślają ekonomiści Banku Światowego - także z powodu programu 500 plus. Program ma w tym swój udział niewątpliwie. 500 plus przyczyniło się do tego, że konsumpcja napędza, czy wspiera wzrost gospodarczy w Polsce - tłumaczy Filip Kochan.

Przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i Kraje Bałtyckie Carlos Piñerúa dodaje, że "Polska gospodarka, po spowolnieniu w 2016 roku znów przyspiesza, ponieważ ruszyły inwestycje finansowane ze środków unijnych i rośnie konsumpcja prywatna, dzięki bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz programowi wsparcia dla rodzin z drugim dzieckiem".

Bank Światowy ma jednak obawy, o to co może się wydarzyć w najbliższych miesiącach. Mimo, że wzrost gospodarczy Polski lekko przyspiesza obawiamy się, że sytuacja fiskalna Polski może - szczególnie w roku 2018 - nieco pogorszyć się i deficyt sektora finansów publicznych może podwyższyć się do 3 procent PKB. To jest szczególnie ważne z punktu widzenia naszych zobowiązań wobec Unii Europejskiej - podkreśla Filip Kochan z Banku Światowego.

Wielką niewiadomą jest sytuacja międzynarodowa

Wciąż dużo jest jednak niepewności, co do przyszłej sytuacji gospodarczej na świecie, która będzie miała wpływ także na wzrost Polski i jej sytuację fiskalną. Dlatego też, Polsce, potrzebne jest sprawne wdrożenie reform zapowiedzianych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ze szczególnym naciskiem na reformy poprawiające warunki prowadzenia biznesu oraz wspierające innowacyjność -  tłumaczy przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i Kraje Bałtyckie Carlos Piñerúa.

Bank Światowy prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w tym roku wzrośnie nieznacznie do 2,6 procent z 2,5 procent w roku 2016. Wydatki w 2017 roku wzrosną m.in. dlatego, że świadczenia z programu Rodzina 500 plus będą wypłacane przez cały rok, a nie przez trzy kwartały jak to było w 2016 roku. Obniżka wieku emerytalnego od października 2017 roku dodatkowo zwiększy wydatki budżetowe.

Z drugiej strony w 2017 roku budżet wspierać będą większe wpływy z podatków, dzięki szybszemu wzrostowi gospodarczemu, a także dzięki działaniom Ministerstwa Finansów oraz Administracji Skarbowej (KAS) na rzecz poprawy ściągalności podatków, w tym ograniczenia luki w podatku VAT. Niemniej jednak, w scenariuszu bazowym na 2018 rok, czyli przy braku istotnych zmian w polityce fiskalnej, deficyt fiskalny może osiągnąć unijny próg 3 procent PKB.

Czym zajmuje się Bank Światowy?

Bank Światowy jest międzynarodową instytucją finansową, która zajmuje się ograniczaniem ubóstwa i wspieraniem zrównoważonego rozwoju. W skład Grupy Banku Światowego wchodzi pięć instytucji: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. skrót IBRD), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID).

Działając w ponad stu krajach, Bank Światowy udziela preferencyjnych kredytów, które wspierają różnego rodzaju inwestycje i reformy w takich obszarach jak: infrastruktura, administracja publiczna, sektor finansowy, czy zdrowie. Bank wspiera również kraje poprzez różnego rodzaju projekty doradcze i analityczne.

Polska jest członkiem Banku Światowego od 1986 roku. W 1990 roku zostało otwarte biuro w Warszawie. Od tego czasu Bank Światowy jest jedną z najważniejszych organizacji wspierających rozwój Polski. W sumie Bank udzielił Polsce pożyczek o wartości 16 miliardów dolarów oraz zrealizował szereg projektów analitycznych w zakresie m.in. finansów publicznych, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, reform rynku pracy, infrastruktury czy zdrowia.

Do kluczowych projektów realizowanych obecnie przez Bank Światowy w Polsce należą m.in. projekty przeciwpowodziowe na Odrze i Wiśle, wspieranie słabiej rozwiniętych regionów Polski, a także opracowywanie modeli opieki zdrowotnej.

Bank Światowy

(ug)