Znane są już wyniki badań cuchnącej cieczy, która wylewała się z rury na skarpę nad potokiem Biały Dunajec w Nowym Targu. Wyniki wskazują jednoznacznie, że płynęły tam ścieki i substancje ropopochodne, a pochodziły z jednego z ośrodków rekreacyjno-wpoczynkowych. To kolejny raz, kiedy jego właściciel został na tym przyłapany. Teraz jego postępowaniem zajmie się prokuratura.

To ciąg dalszy sprawy, której historia sięga 2017 roku. Chodzi o skarpę, po której wylewają się fekalia i rożnego rodzaju ścieki. Dotyczy to ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, w którym znajduje się hotel, restauracja, sala weselna, a także kilka domków letniskowych.

Ośrodek sąsiaduje bezpośrednio z rezerwatem fauny Bór na Czerwonym - podaje portal zakopane.naszemiasto.pl

Teren ten znajduje się w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych tzw. Dolina Kopalna Nowy Targ. To jest zasób wody pitnej dla całego regionu. Przecież wszyscy mamy świadomość jak ważna jest sprawa wody i to nie tylko w regionie. A tu mamy taką sytuację, że ktoś ją zanieczyszcza przy milczącej zgodzie większości. To jest nie do zaakceptowania - mówi Waldemar Wojtaszek wiceburmistrz Nowego Targu.

Drugą bardzo istotną sprawą jest bezpośrednie sąsiedztwo obszaru Natura 2000 Torfowisko Orawsko-Nowotarskie oraz obszaru chronionego w postaci rezerwatu przyrody Bór na Czerwonym. Obszar ten został objęty specjalną troską w ramach międzynarodowej Konwencji Ramsarskiej i jest na liście obszarów wodnobłotnych mających międzynarodowe znaczenie.

Ośrodek i jego ścieki znalazły się pod lupą urzędników z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska już kilka lat temu. Wtedy urzędnicy z nowotarskiego magistratu przeprowadzili kontrolę obiektu i skarpy. W trakcie oględzin zlokalizowano gumową rurę, którą wylewały się ścieki z kompleksu hotelowego.

Do kontroli nowotarski magistrat zaangażował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, sanepid oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. W efekcie, w 2021 roku, ten ostatni cofnął pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do potoku, który wpływa do Białego Dunajca. Z kolei Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu wydał nakaz rozbiórki nieszczelnej oczyszczalni ścieków. Od tego czasu właściciel obiektu wrócił do gromadzenia ich w szambie, którego zawartość powinna być regularnie wywożona do oczyszczalni.