W najbliższych dniach w Rzeszowie staną tablice informujące o chorobie pszczół: zgnilcu amerykańskim, która atakuje larwy tych owadów. Urzędnicy uspokajają: choroba nie jest groźna ani dla ludzi, ani dla zwierząt.

Choroba zakaźna pszczół podlega obowiązkowi zwalczenia z urzędu.

Jesteśmy zobowiązani do ustawienia tablic ostrzegawczych na terenie, który został uznany przez powiatowego lekarza weterynarii za obszar zapowietrzony. Chce jednak uspokoić: choroba nie jest groźna dla ludzi i zwierząt - mówił RMF24 Artur Gernand z Urzędu Miasta Rzeszowa.        

Zgnilec złośliwy jest jedną z najgroźniejszych chorób pszczół. Bakteria, która go wywołuje, zaraża i zabija larwy i poczwarki pszczół, dorosłe osobniki są na nie odporne.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół uznał:

  • Malawę, Krasne, Kielnarową, Tyczyn, Chmielnik
  • oraz osiedla w Rzeszowie: Budziwój, Białą, Matysówkę, Zwięczycę, Drabiniankę, Zalesie, Słocinę, Zawiszy Czarnego, Dąbrowskiego, Staroniwę, Piastów, Grota-Roweckiego, Nowe Miasto, Paderewskiego, Kmity, Pułaskiego, Śródmieście, Mieszka I, Wilkowyję, F. Kotuli, Krakowską - Południe, Kr. Augusta, 1000-lecia, Wł. Andersa, Pobitno, Baranówkę, Staromieście, Załęże.

To około 80 proc. obszaru Rzeszowa. Ten teren zostanie oznakowany tablicami.

Zgodnie z przepisami na tym obszarze zabrania się przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece, przez które przenosi się choroba. Zabrania się również organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

W Rzeszowie stwierdziliśmy jedno ognisko zgnilca amerykańskiego. W najbliższych tygodniach będziemy prowadzić przegląd pasiek, by sprawdzić stan zdrowia rodzin pszczelich - powiedział RMF24 zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie lek. wet. Marek Duch.