Marzec od lat jest miesiącem, w którym występuje "górka paszportowa". Mieszkańcy chcą uzyskać paszport przed Wielkanocą, długim majowym weekendem, wakacjami i sezonem zagranicznych wycieczek szkolnych - przekazuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Urzędnicy na razie nie planują jednak uruchomienia dodatkowych dni obsługi.

Blisko 50 tysięcy wniosków o wydanie paszportu złożyli do tej pory wielkopolanie w 2023 roku. Tak wynika z danych Wielkopolskiego Urzedu Wojewódzkiego. Najwięcej w lutym, choć marcowe statystyki powoli już doganiają te z ubiegłego miesiąca. W lutym wielkopolanie złożyli 17 tysięcy wniosków o wydanie dokumentu. W tym miesiącu wpłynęło blisko 15 tysięcy takich wniosków.

Jeśli chodzi o utrudnienia dla oczekujących istotny jest fakt, iż zainteresowanie usługą paszportową zmienia się dynamicznie. Trudno jest zatem przewidzieć, ilu klientów w danym dniu będzie chciało z niej skorzystać - przekazuje Jarosław Władczyk, rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego.

Jak przekazują urzędnicy czas oczekiwania w kolejce na obsługę w punktach paszportowych wynosi ok. 1,5 godziny w przypadku złożenia wniosku i do 1 godziny przy odbiorze. Czas liczony jest od momentu pobrania biletu z biletomatu w punkcie paszportowym.

Od dłuższego czasu obserwowany jest również znaczący wzrost zainteresowania posiadania paszportu. Wynika on m.in. z wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i konieczności posiadania dokumentu paszportowego przez osoby tam przebywające oraz członków ich rodzin, braku rejonizacji (obsługa klientów z województw ościennych, w których dostęp do usługi paszportowej jest utrudniony) oraz chęci posiadania dokumentu paszportowego przez osoby starsze z uwagi na wojnę w Ukrainie.

Złożenie wniosku o dokument paszportowy i odbiór paszportu możliwe są po pobraniu biletu bieżącego z biletomatu lub po dokonaniu rezerwacji wizyty przez Internet. ta druga opcja dotyczy wyłącznie Oddziału Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Rezerwacja internetowa wizyt paszportowych, obejmuje kolejne 4 tygodnie, tzn. każdego dnia roboczego o godz. 6.00 "uwalniane" są nowe terminy - informuje Władczyk. Rzecznik wojewody wyjaśnił, że ograniczenie rezerwacji do 4 tygodni wynika z doświadczenia wskazującego, że wizyty umówione w terminach późniejszych nie są przez klientów wykorzystywane, a dokonane rezerwacje nie są odwoływane. Możliwość internetowej rezerwacji dotyczy około 1/3 wizyt dostępnych danego dnia, pozostałe 2/3 dziennej puli wizyt dostępnych jest dla klientów po pobraniu biletu z biletomatu (bilet uprawnia i gwarantuje obsługę w dniu pobrania - dodaje.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki nie planuje obecnie wprowadzania tzw. "sobót paszportowych".