Na 10. miejscu wśród europejskich miast znalazł się Kraków pod względem stosowania tzw. tabletek (pigułek) gwałtu. Badanie, które przyniosło takie wyniki, zostało przeprowadzone w oparciu o analizę zawartości chemicznej miejskich ścieków.

Badanie zostało przeprowadzone dla jednej z agencji Unii Europejskiej. Jest to Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA). Specjalistyczne analizy przeprowadzone zostały w ok. 80 europejskich miastach.

W badaniu zawartości w ściekach ketaminy - jednej z substancji określanych pojęciem tabletki (pigułki) gwałtu - okazało się, że Kraków trafił na 10. miejsce tego zestawienia.

Na czele statystyki znalazły się Barcelona (Hiszpania), Lizbona (Portugalia) i Kopenhaga (Dania). Tak przedstawiają się wyniki za 2022 r., które właśnie zostały opublikowane. 

Z badań EMCDDA wynika, że stężenie ketaminy w miejskich ściekach rośnie z końcem tygodnia.  

"Podwyższone stężenie ładunku ketaminy w ściekach w weekendy (od piątku do poniedziałku) odzwierciedla nasilenie użycia tej substancji w obiektach rozrywkowych" - zwraca uwagę agencja.

"Analiza ścieków komunalnych pod kątem narkotyków i produktów ich metabolizmu w celu oszacowania ich spożycia to rozwijająca się dziedzina, w którą zaangażowani są naukowcy pracujący w różnych obszarach badawczych, w tym w chemii analitycznej, fizjologii, biochemii, inżynierii ściekowej, epidemiologii i statystyce przestrzennej oraz epidemiologii konwencjonalnej narkotyków" - tłumaczy EMCDDA stosowaną metodę badań.

Jak przestrzega polska policja tzw. pigułka gwałtu stosowana jest do usypiania ofiar. Osoba, której podana zostanie substancja taka, jak np. ketamina, budzi się po kilku lub kilkunastu godzinach i nie potrafi sobie przypomnieć, co się z nią działo i co robiła tuż przed przebudzeniem. "Nie zostawiaj nawet na chwilę szklanki, otwartej butelki czy puszki" - radzi policja, dodając, aby obserwować sposób przygotowywania drinków i nie przyjmować napojów od obcych osób.