​Program PSL - Rzeczpospolita samorządowa to program powszechny dla wszystkich, dla wspólnoty samorządowej, a nie dla wybranych - mówił w Sieradzu w niedzielę lider ludowców Władysława Kosiniak-Kamysz. Wziął on udział w regionalnej konwencji programowo-wyborczej, na której m.in. przedstawiono liderów Stronnictwa na listach w wyborach do sejmiku województwa łódzkiego.

Mówiąc o programie PSL, z jakim ludowcy idą do wyborów samorządowych, Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że sama jego nazwa - Rzeczpospolita samorządowa - pokazuje, jak ważna jest dla Stronnictwa "wspólnota małej ojczyzny, jak ważne jest, co się w niej dzieje".

Przekonywał, że jest to program powszechny, dla wszystkich, dla wspólnoty samorządowej, a nie dla wybranych. Dziś potrzeba integracji wspólnoty samorządowej - powiedział.

Przypomniał o jego najważniejszych punktach. Jak mówił PSL m.in. stawia na seniorów. Sztandarowym projektem ludowców, jest projekt "Emerytura bez podatku", czyli emerytura bez składek i podatków dla wszystkich.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jeżeli PSL będzie wchodził w kolejną koalicję rządową, to pierwszym punktem do realizacji ma być właśnie emerytura bez podatku. Jeżeli się ktoś pod tym nie podpisze, nie wchodzimy z nim w koalicję - powiedział. Według niego seniorzy są najbardziej "odrzuconą i wyzyskiwaną grupą społeczną".

Jednym z najważniejszych punktów programu wyborczego jest również edukacja. PSL chce wprowadzić ciepły posiłek dla każdego ucznia, postawić na e-tornistry, aby dzieci nie musiały dźwigać ciężkiego tornistra. Wielkim wyzwaniem jest dojazd do pracy, do szkoły, coraz trudniej znaleźć miejsce parkingowe, dlatego potrzebna jest darmowa komunikacja, przede wszystkim dla uczniów, ale docelowo dla wszystkich.

Szef ludowców mówił też o kulturze, wymieniając m.in. tworzenie "reymontówek", czyli świetlic miejskich i wiejskich, od nazwiska pisarza Władysława Reymonta, m.in. członka PSL "Piast". Stronnictwo stawia też m.in. na OSP, Ludowe Zespoły Sportowe czy Koła Gospodyń Wiejskich.

Kosiniak-Kamysz przekonywał, że PSL jest gwarancją "zjednoczenia Polaków, przywrócenia wspólnoty narodowej, gdzie godność człowieka jest na pierwszym miejscu". Obecny na konwencji lider ludowców w Łódzkiem Dariusz Klimczak przedstawił liderów PSL na listach w wyborach do sejmiku województwa łódzkiego oraz kandydatów na wójtów. Jak podkreślił, każda z tych osoba "nie była wskazana palcem z Warszawy". To my w regionie zadecydowaliśmy, kto ma być na listach - powiedział.

Liderem w Łodzi jest Henryk Siemiński, w okręgu skierniewicko-rawskim - Dariusz Klimczak, w okręgu piotrkowskim - obecny przewodniczący sejmiku woj. łódzkiego Marek Mazur, w okręgu łowicko-zgiersko-kutnowsko jest Dariusz Szpakowski, a w okręgu sieradzkim - Jolanta Zięba-Gzik.

Przed budynkiem, w którym odbywało się spotkanie członków Stronnictwa pikietowało kilkunastu rolników ze stowarzyszenia Unia warzywno-ziemniaczana. Pikietujący nazwali PSL "zdrajcami polskiej wsi", wysypali na symbol ludowców - zieloną koniczynę - stertę odpadów po kapuście. Do rolników wyszedł Kosiniak-Kamysz, ale mimo prób nawiązania z dialogu nie doszło do spokojnej rozmowy. 

(ph)