Jeszcze przez tydzień, do wtorku 4 października, osoby, które w czasie wyborów będą poza miejscem zamieszkania mogą złożyć wniosek o wpisanie ich do spisu wyborców w miejscu, gdzie chcą głosować. Dopisać się do takiego spisu może też osoba nigdzie niezamieszkała, a przebywająca na terenie danej gminy.

Wniosek należy złożyć w gminie, w której chce się głosować. We wniosku powinno znaleźć się nazwisko i imię (imiona), imię ojca, data urodzenia, numer PESEL i adres zamieszkania wyborcy.

Prawo dopuszcza dopisanie się do spisu wyborców przez internet, ale na razie dotyczy to tylko 327 urzędów w kraju, a gmin jest w Polsce jest prawie 2,5 tys.

Każda osoba, która będzie wyjeżdżać i wie, że w dniu wyborów będzie poza swoim miejscem zamieszkania, może też zagłosować mając przy sobie zaświadczenia o prawie do głosowania. Jest ono wydawane przez urzędy gmin i urzędy miejskie do piątku 7 października.