Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zdecyduje jutro co dalej ze skargą komitetu wyborczego Nowej PrawicyJanusza Korwin-Mikkego na działanie PKW. Działacze Nowej Prawicy zarzucają Państwowej Komisji Wyborczej, że bezprawnie odmówiła rejestracji ich list wyborczych w całym kraju.

Działacze ugrupowania utrzymują także, że PKW przetrzymywała ich skargę, którą złożyli już 15 września. Komisja dopiero wczoraj zajęła się tym dokumentem, a dzisiaj przekazała skargę do WSA. W ocenie Nowej Prawicy, w tak ważnej sprawie nie ma powodu, żeby czekać nawet jeden dzień.

Skarga wpłynęła do WSA w godzinach przedpołudniowych. Obecnie trwają czynności wstępne związane z jej rejestracją. Badane jest m.in. czy skarga spełnia warunki formalne. Te czynności będą trwały do końca dnia dzisiejszego - poinformowała sędzia Joanna Kube. Zaznaczyła, że ze względu na przedmiot sprawy oraz terminy wynikające z kalendarza wyborczego skarga Nowej Prawicy będzie rozpatrzona poza kolejnością. Sąd administracyjny ustawowo na podjęcie decyzji ma 14 dni, lecz należy się tutaj spodziewać zarządzeń i procedowania w trybie pilnym - oświadczyła.

Państwowa Komisja Wyborcza twierdzi, że nie wydała komitetowi Nowej Prawicy zaświadczenia o zarejestrowaniu list kandydatów co najmniej w połowie okręgów wyborczych, ponieważ do 30 sierpnia 2011 r. (do godz. 24.) okręgowe komisje wyborcze zarejestrowały listy tego komitetu tylko w 19 okręgach wyborczych, spośród 41 okręgów.

Zgodnie z kodeksem wyborczym komitet, który do 30 sierpnia zarejestrował listy w co najmniej połowie okręgów wyborczych (21), uprawniony był do rejestracji list w reszcie kraju bez zbierania wymaganych podpisów. W tym terminie listy KW Nowej Prawicy zostały zarejestrowane w 20 okręgach. W kolejnym okręgu nastąpiło to kilka dni później. Działacze Nowej Prawicy tłumaczyli, że wszystkie dokumenty złożyli w okręgowych komisjach w terminie i zarzucali organom wyborczym, że ich listy były przetrzymywane. Wskazywali, że okręgowa komisja nie zdążyła policzyć podpisów pod listami z powodu wewnętrznych procedur.