Ryż z prefektury Fukushima, w której w marcu doszło po tsunami do katastrofy w elektrowni atomowej, jest wolny od skażenia i nadaje się do konsumpcji - zapewniły lokalne władze. Fukushima jest jednym z głównych rejonów produkujących ryż w Japonii.

Prefektura przebadała łącznie 1 174 próbki ryżu, pobranego w 48 gminach na jej terenie. W żadnej z próbek nie wykryto radioaktywnego cezu powyżej ustalonej przez państwo granicy bezpieczeństwa 500 bekereli na kilogram. Całkowity brak cząsteczek radioaktywnego cezu odnotowano w 964 próbkach (80 procent), natomiast 203 próbki wykazały poziom mniejszy lub równy 100 bekerelom na kilogram.

Władze prefektury zdecydowały jednak nie wprowadzać do obrotu ryżu zebranego w części gminy Nihonmatsu. Stwierdzono w nim poziom radioaktywnego cezu bliski granicznemu - wynoszący 470 bekereli.

W 11 gminach Fukushimy, położonych w 20-kilometrowej strefie wokół elektrowni, w tym roku nie hodowano ryżu. Ze strefy tej ewakuowano mieszkańców.