"O Barabaszu nie ma żadnych źródeł historycznych. Historycy spierają się, czy był raczej buntownikiem czy rzezimieszkiem" - mówi historyk starożytności z Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Robert Wiśniewski. Historyk dla RMF 24 przytacza informacje o postaciach biblijnych w źródłach historycznych.

Barabasza znamy właściwie tylko z przekazu ewangelicznego. Wpisuje się on jednak bardzo dobrze w to, co działo się w tamtym czasie w Judei. Mógł być on zwykłym bandytą. Natomiast możliwe jest, że to człowiek, który rzeczywiście prowadził działalność buntowniczą. Jego istnienie jest prawdopodobne - tłumaczy historyk Robert Wiśniewski.

Bardziej prawdopodobne jest jednak to, że Barabasz był rzezimieszkiem, a nie żydowskim buntownikiem. Chociaż tego ostatniego nie można wykluczyć - dodaje historyk.

Opis procesu Jezusa jest zgodny z przekazami historycznymi dotyczącymi procedury obowiązującej na terenie rzymskiej Judei. Widać, że Sanhedryn był zdecydowany na skazanie Jezusa, ale nie mógł tego zrobić, więc odesłał go do namiestnika prowincji. Tak być powinno - tłumaczy Wiśniewski.

Wiemy także, że kara śmierci przez ukrzyżowanie w tamtym czasie funkcjonuje. Wiemy także, że Piłat nie patyczkował się z tymi, którzy byli buntownikami czy nawet potencjalnymi buntownikami. Z historycznego punktu widzenia proces i skazanie Jezusa mogły właśnie tak wyglądać - dodaje historyk.

Jakie były losy apostołów Jezusa?

Śmierć na krzyżu i ścięcie - tak najczęściej kończyli żywot pierwsi uczniowie Chrystusa. Uważa się że spośród 12 apostołów tylko jeden umarł śmiercią naturalną.

Z punktu widzenia źródeł historycznych dzieje apostołów są bardzo słabo udokumentowane. Ich losy opisuje raczej chrześcijańska tradycja niż dokumenty czy przekazy z epoki w której żyli. Nawet ukrzyżowanie Piotra w Rzymie nie jest przez historię jednoznacznie potwierdzone.

Podobnie jest ze śmiercią pozostałych apostołów. Wedle tradycji co najmniej trzej inni: Andrzej, Bartłomiej i Szymon też zostali ukrzyżowani - co było częstą karą w imperium rzymskim.

Na ścięcie mieczem skazano Jakuba, Tomasza i Mateusza. Maciej, który w gronie apostołów zastąpił Judasza, został ukamienowany. Tadeusz Juda został zabity pałkami, a śmiercią naturalną - najprawdopodobniej w Efezie - zmarł tylko Jan Ewangelista.