Dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński zaapelował do dziennikarzy, by uszanowali to, że papież Franciszek postanowił milczeć podczas swojej wizyty w byłym niemieckim obozie. Franciszek odwiedzi muzeum w piątek 29 lipca.

To jest oczywiście wielkie wyzwanie dla dziennikarzy. Świat oczekuje od was słów i komentarzy. Istnieje wielka pokusa, żeby tą ciszę zapełnić słowami. Bardzo apeluję, żeby tej pokusie jakoś się oprzeć, żeby nie zagadać tej ciszy - powiedział Cywiński podczas czwartkowej konferencji prasowej. Proszę, żeby tę ciszę pokazać, choć wiem, że jest to bardzo trudne zadanie - zaapelował.

Ta cisza - po pierwsze - jest wyrazem głębokiej chęci przeżycia tego miejsca. A po drugie - wsłuchania się w to, co to miejsce mówi. Nietraktowanie tego jako miejsca do przemówień - dodał.

Przyjaciel Franciszka rabin Abraham Skórka przywołał jego słowa, wypowiedziane, gdy papież był arcybiskupem stolicy Argentyny: Shoah to ludobójstwo, jak inne ludobójstwa XX wieku, ale ma ono swą cechę szczególną". "Zagłada Żydów to było masowe eksterminacja narodu.(...) Śmierć każdego z przedstawicieli narodu żydowskiego była jak policzek wymierzony panu Bogu - dodał.

Zaznaczył, że Auschwitz jest tak naprawdę synonimem Shoah. Z punktu widzenia teologii, z punktu widzenia Biblii ta postawa ciszy znaczy bardzo wiele - dodał rabin. Papież mówi znacznie więcej przez swoją postawę, aniżeli słowa. Siła jego postawy, zachowania jest niesamowita, jest szczególna. Ona pokazuje nam jego myślenie, a także jego nauczanie. Ta cisza, którą papież zachowuje, jest niesamowitej wagi przesłaniem - powiedział Skórka.

Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich podkreślił, że cisza pozwala wyrazić myśli, dla których brakuje słów. Papież pokazuje nam, rabinom, że kiedy my wchodzimy za bramę śmierci, powinnyśmy także mówić o tych zagrożeniach, w obliczu których stoją inne narody. Powinnyśmy głośno mówić o naszym zaniepokojeniu tym, że tak wielu chrześcijan jest zagrożonych w tak wielu krajach - dodał Schudrich.

W byłym niemieckim obozie Franciszek pomodli się przy Ścianie Straceń na dziedzińcu Bloku 11. Niemcy zastrzelili tam tysiące osób, głównie Polaków. Franciszek uklęknie w celi, w której męczeńską śmierć poniósł polski franciszkanin Maksymilian Kolbe. Będzie także w byłym obozie Auschwitz II-Birkenau.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innych narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miejsce Pamięci Auschwitz odwiedziło już dwóch papieży - Jan Paweł II w 1979 r. oraz Benedykt XVI w 2006 r.

(mal)