W Dębnie w woj. zachodniopomorskim ma zostać powtórzone głosowanie do rady miasta. Tak zdecydował sąd w Szczecinie, który uwzględnił protest wyborców.

Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał, że błędy w wydawaniu kart do głosowania mogły wpłynąć na wynik wyborczy - wyjaśnił rzecznik sądu Tomasz Szaj. Wydano karty osobom nieuprawnionym - dodał.

Jednocześnie sąd wygasił mandat radnego, wybranego z tego okręgu.

Decyzja sądu jest nieprawomocna, można ją zaskarżyć do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Strony mają na to tydzień.

Szczeciński sąd rozpatrywał także trzy inne protesty wyborcze. Dwie sprawy zostały odroczone, jedna zaś oddalona - poinformował Szaj.

Oddalona sprawa dotyczyła wyborów do rady miasta w Szczecinie. Składający protest wskazywali na błędne numery list komitetów na protokołach z wyborów. Zdaniem sądu wynik wyborów został jednak ustalony prawidłowo - powiedział rzecznik.

Według danych podanych przez rzecznika, do tej pory Sąd Okręgowy w Szczecinie rozpoznał ponad 20 protestów wyborczych, z czego większość na posiedzeniach niejawnych odrzucił z przyczyn formalnych. Łącznie wpłynęły do sądu 73 protesty, z czego cztery dotyczące drugiej tury wyborów.

W poniedziałek sąd nakazał powtórzenie głosowania w jednym z okręgów w gminie Świerzno. Uznał, że błędnie wydane karty mogły mieć wpływ na wynik wyborów.

(abs)