Kongres Polaków w Szwecji, zrzeszający ponad 20 organizacji polonijnych, rozpoczął zbiórkę pieniędzy dla powodzian w Polsce. Pomoc ma zostać przekazana do kraju za pośrednictwem organizacji Caritas Polska.

Kongres Polaków w Szwecji zbiera fundusze przez działający w jego strukturach Komitet Wsparcia Inicjatyw Społecznych i Charytatywnych.

Mamy fundusz interwencyjny, który uruchamiamy w sytuacji nagłej potrzeby w Polsce. Z powodu ogromnych strat, jakie wywołała powódź w kraju, zdecydowaliśmy o dodatkowej zbiórce pieniędzy - powiedział Michał Bieniasz, prezes Kongresu Polaków w Szwecji.

Pierwszej wpłaty dokonał właśnie Kongres Polaków przeznaczając dla powodzian 10 tys. koron (ponad 4 tys. złotych). Mamy nadzieję, że włączą się kolejni ofiarodawcy. Informacja o akcji już została rozesłana do naszych partnerów - dodał prezes.

Jak podkreślił Bieniasz wszystkie wpłaty zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej organizacji, a do ofiarodawców zostanie wysłane pocztą potwierdzenie wpłaty. Koszty administracyjne pokryje Kongres ze swojego budżetu, tak aby przesłane pieniądze w 100 procentach trafiły na konto organizacji Caritas Polska. To właśnie ta organizacja ma rozdysponować fundusze szwedzkiej Polonii wśród najbardziej poszkodowanych. Zawsze współpracujemy z tymi, którzy są na miejscu w Polsce i są lepiej zorientowani w sytuacji - powiedział prezes Kongresu Polonii w Szwecji.

Do akcji Polaków będą mogli włączyć się również Szwedzi.