Mieszkańcy zalanych w weekend miejscowości z Dolnego Śląska otrzymają taką samą pomoc rządową, jak poszkodowani w tegorocznej majowej i czerwcowej powodzi - takie zalecenie przekazał w rozmowie z ministrem Jerzym Millerem premier Donald Tusk.

Mieszkańcy uzyskają pomoc w postaci zasiłków celowych do 6 tys. zł oraz pomoc na odbudowę swych mieszkań do 20 lub do 100 tys. zł. Przy ustalaniu wysokości pomocy do 20 lub 100 tys. zł nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe, nie są wymagane zaświadczenia o dochodach z zakładów pracy - informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zasiłek do 6 tys. zł mogą otrzymać rodziny lub osoby samotne prowadzące gospodarstwo domowe, poszkodowane przez powódź. Jest przyznawany na pierwszą, podstawową pomoc socjalną, na zakup m.in.: żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego itp.

Pomoc w wysokości do 20 tys. złotych jest przyznawana osobom, które nie przewidują większych kosztów. Poszkodowani będą rozliczać się na podstawie faktur i rachunków.

Warunkiem otrzymania wyższego zasiłku - do 100 tys. złotych - jest wcześniejsze oszacowanie szkód przez rzeczoznawcę (pracownika inspekcji architektoniczno-budowlanej lub inną osobę z uprawnieniami rzeczoznawcy majątkowego), którego zapewni wojewoda. W tym przypadku pomoc jest wypłacana w ratach - pierwsza z nich wynosi 50 proc. kosztów remontu lub odbudowy - informuje MSWiA.

Za wypłatę zasiłków odpowiadają lokalne ośrodki pomocy społecznej. Na polecenie wójta lub starosty mogą to być inni pracownicy samorządowi. Gminy przesyłają wojewodom listę zniszczonych budynków mieszkalnych i kwotę zasiłków. Zbiorcze informacje z województwa są przekazane do ministra spraw wewnętrznych i administracji, który potem zwraca się do ministra finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

Jerzy Miller odwiedził zalane tereny. Po południu złożył premierowi Tuskowi raport na temat sytuacji na terenie województwa dolnośląskiego.

Jeśli masz zdjęcia i filmy z zalanych terenów, prześlij je na Gorącą Linię RMF FM