Absolwenci, którym powinęła się noga, mogą znaleźć bezpieczną przystań w Kujawsko-Pomorskiem. Największy w regionie Uniwersytet Mikołaja Kopernika wciąż rekrutuje na ponad 30 kierunkach, w Bydgoszczy na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym można składać papiery na 14 kierunków do 30 sierpnia.

W Toruniu miejsca są nie tylko na kierunkach niszowych, jak hellenistyka czy lingwistyka stosowana (z językami francuskim i arabskim), lecz także bardziej popularnych wśród studentów, m.in. na politologii czy informatyce.

W elektronicznym systemie rejestracji na studia UMK "podania" można składać do 20 września. Wolne miejsca są na:
• archeologii
• archiwistyce
• biologii (specjalizacja: nauczanie biologii z chemią lub geografią)
• chemii
• edukacji artystycznej
• etnologii
• filologii: wiedzy o kulturze śródziemnomorskiej
• filologii bałkańskiej
• filologii: hellenistyce
• filologii: lingwistyce stosowanej z językami francuskim i arabskim
• filologii klasycznej
• filologii polskiej (specjalizacja ogólna)
• filologii rosyjskiej
• filozofii
• fizyce technicznej
• geografii (specjalizacja: nauczanie geografii z biologią lub chemią)
• historii
• historii sztuki
• informacji naukowej i bibliotekoznawstwie
• informatyce
• malarstwie
• matematyce
• naukach o rodzinie
• politologii (specjalizacja: ogólna)
• polityce społecznej
• socjologii (specjalizacja: rozwój obszarów wiejskich Europy)
• teologii
• turystyce i rekreacji (w ośrodku zamiejscowym w Grudziądzu)
• rzeźbie
• zarządzaniu (w ośrodku zamiejscowym w Grudziądzu).

W Bydgoszczy rekrutacja na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym obejmuje następujące kierunki:
• biotechnologię
• elektronikę i telekomunikację
• elektrotechnikę
• fizykę techniczną
• inżynierię materiałową
• mechanikę i budowę maszyn
• ochronę środowiska
• rolnictwo
• technikę rolniczą i leśną
• teleinformatykę
• technologię chemiczną
• technologię żywności i żywienia człowieka (specjalizacja: inżyniera żywności oraz przetwórstwo rolno-spożywcze)
• wzornictwo
• zootechnikę.

Rejestracja trwa do 30 sierpnia, wyniki zostaną ogłoszone 3 września 2010 roku.