Język niemiecki będzie dziś królował na maturze. Maturzyści rano piszą egzamin z mowy Goethego na poziomie podstawowym. Po południu czeka ich matura z niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze. Po południu na naszej stronie opublikujemy arkusz egzaminacyjny z języka niemieckiego.

Matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się o godz. 9. Egzamin z niemieckiego na poziomie rozszerzonym rozpocznie się o godz. 14. 

Na naszej stronie opublikujemy arkusz egzaminacyjny z języka niemieckiego. Warto zapamiętać adres: https://www.rmf24.pl/raporty/raport-matura lub pobrać aplikację, by otrzymać na telefon powiadomienie.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru. Maksymalnie można przystąpić do sześciu takich egzaminów.

Abiturienci nie muszą za to w tym roku przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego służy tylko przy rekrutacji na studia.

Harmonogram matur 2020

W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, pierwszy egzamin maturalny odbył się 8 czerwca. Absolwenci liceów i techników najpierw napisali maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym.

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

We wtorek 9 czerwca przystąpili do matury z matematyki na poziomie podstawowym.

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Z kolei w środę 10 czerwca zmierzyli się z językiem angielskim.

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

W poniedziałek 15 czerwca odbył się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z MATEMATYKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

We wtorek 16 czerwca odbyły się egzaminy z biologii i z wiedzy o społeczeństwie

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z BIOLOGII

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z WOS-u

W środę 17 czerwca maturzyści zdawali chemię i informatykę

ARKUSZ I ODPOWIEDZI Z CHEMII

Matura 2020 w reżimie sanitarnym

Organizacja tegorocznych egzaminów wygląda zupełnie inaczej niż sesje maturalne z poprzednich lat. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. Na egzamin nie może przyjść żadna z tych osób, jeśli jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą, jeśli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos.

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą - jeżeli uznają to za właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

Przy wejściu do szkoły i w salach, w których odbywają się egzaminy są umieszczone płyny do dezynfekcji rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.