Zakończył się egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym - obowiązkowym dla wszystkich abiturientów. Przebiegł spokojnie - poinformował wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Egzamin rozpoczął się po godzinie 9. Trwał 170 minut. Pojawiła się na nim m.in. "Lalka" Bolesława Prusa, "Kordian" Juliusza Słowackiego i wiersz Ernesta Brylla "Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają". O godzinie 14 rozpoczął się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

TUTAJ ZNAJDZIECIE ODPOWIEDZI I ARKUSZE Z MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY>>>

Zgodnie z obowiązującą formułą egzaminu maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Będzie też musiał przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru, a maksymalnie do sześciu.

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano - początek o godz. 9. i po południu - początek o godz. 14. Po południu będą głównie egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów i z języków obcych na poziomie rozszerzonym.

Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu przeprowadzony będzie egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym.

7 maja rano przeprowadzony zostanie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu - z łaciny i kultury antycznej.

Według CKE, z deklaracji maturzystów wynika, że tylko jeden przedmiot dodatkowy będzie zdawało 45,6 proc. tegorocznych absolwentów, dwa egzaminy - 31,1 proc., trzy - 19,2 proc., cztery - 3,6 proc., pięć - 0,4 proc., sześć - 0,1 proc.

Egzaminy z przedmiotów do wyboru zdaje się tylko na rozszerzonym poziomie. W tej kategorii znalazły się więc także przedmioty, które maturzyści zdają obowiązkowo na poziomie podstawowym.

Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów licealistów i techników przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski - zdawać chce go ponad 146,6 tys. maturzystów, czyli 53,8 proc. zdających. Na drugim miejscu znalazła się geografia - zdawać ją chce prawie 72,9 tys. abiturientów, czyli 26,7 proc.

Na trzecim miejscu w wyborach tegorocznych absolwentów znalazła się matematyka na poziomie rozszerzonym - chce ją zadawać 69,6 tys. osób, czyli 25,5 proc., a czwartym - język polski na poziomie rozszerzonym - chce go zdawać 54,6 tys. osób, czyli 20 proc. abiturientów.

Na kolejnych miejscach są: biologia - chce ją zadawać 50 tys. tegorocznych absolwentów (18,4 proc. zdających), chemia - 27,7 tys. osób (10,2 proc.), wiedza o społeczeństwie - 22,9 tys. osób (8,4 proc.), fizyka - 21,2 tys. osób (7,8 proc.), historia - 20,6 tys. osób (7,6 proc.), informatyka - 8,8 tys. osób (3,3 proc. zdających).

Język niemiecki na poziomie rozszerzonym chce zdawać - 7,3 tys. tegorocznych absolwentów, informatykę - 8,8 tys., historię sztuki - 2,7 tys., język rosyjski na poziomie rozszerzonym - 1,9 tys., filozofię - 1,1 tys.

Pozostałe przedmioty wybrało mniej niż tysiąc zdających. Są wśród nich takie, które chce zdawać w kraju kilkaset osób, kilkadziesiąt, kilkanaście, kilka lub tylko dwie. Język francuski na poziomie rozszerzonym chce zdawać 931 abiturientów, hiszpański - 834, włoski - 381, historię muzyki - 394, łacinę i kulturę antyczną - 110, język kaszubski - 25 osób, a język łemkowski - dwie osoby.

Do rzadziej wybieranych przedmiotów należą języki mniejszości narodowych zdawane na poziomie rozszerzonym (na poziomie podstawowym są obowiązkowe dla abiturientów ze szkół dla mniejszości). Język ukraiński na poziomie rozszerzonym chce zdawać 28 maturzystów, język litewski - 19, język białoruski - 9.

(j.)