Historia na poziomie rozszerzonym – to z nią zmagali się w środę abiturienci. Przedmiot ten na maturze wybrało ponad 20 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Poniżej publikujemy arkusz CKE – historia poziom rozszerzony oraz nieoficjalne odpowiedzi.

Arkusz CKE z historii na poziomie rozszerzonym - podobnie jak w latach poprzednich składał się z 26 zadań. Były one zróżnicowane pod względem poziomu trudności. Dotyczyły historii politycznej, historii społeczno-gospodarczej oraz historii kultury na przestrzeni wszystkich epok historycznych - od starożytności poprzez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX aż do końca XX wieku. Wszystkie polecenia zawierały materiał źródłowy, na podstawie którego należało je rozwiązać, wykorzystując przy tym własną wiedzę. Ostatnie zadanie polegało na napisaniu wypracowania na jeden z podanych tematów.

Matura 2018 z historii trwała 180 minut. Egzamin odbywał się wyłącznie na poziomie rozszerzonym, ponieważ historia jest przedmiotem dodatkowym (uczniowie deklarują chęć jego zdawania, a test odbywa się wyłącznie na rozszerzeniu). Maturzysta, aby zdać maturę 2018, musi podejść co najmniej do jednego takiego egzaminu. W przeciwieństwie do przedmiotów obowiązkowych - zdawanych na poziomie podstawowym - w przypadku przedmiotów dodatkowych nie ma określonej sumy punktów, jaką uczeń musi uzyskać by zdać, wystarczy jedynie, że do takiego egzaminu podejdzie. 

Historia poziom rozszerzony - arkusz CKE (pobierz tutaj)

PONIŻEJ PUBLIKUJEMY ARKUSZ CKE HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAPROPONOWANYMI PRZEZ NASZEGO EKSPERTA

TEMATY WYPRACOWANIA

Więcej przeczytasz w portalu Interia.pl