Biskup polowy gen. dyw. Tadeusz Płoski jest wśród ofiar sobotniej katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Miał przewodniczyć modlitwom na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu.

Tadeusz Płoski urodził się 9 marca 1956 roku w Lidzbarku Warmińskim. W 1976 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne. 6 czerwca 1982 w katedrze olsztyńskiej przyjął święcenia kapłańskie. Przez rok pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Józefa w Morągu. Studiował prawo kanoniczne na KUL.

W 1992 r. został oddelegowany do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i 1 czerwca 1992 roku objął urząd notariusza, następnie w 1994 roku - szefa wydziału duszpasterskiego Kurii Polowej w Warszawie. Był pierwszym z kapelanów wojskowych absolwentem Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w AON. Od 1995 r. dziekan Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a po ich rozwiązaniu - w 2000 r. kapelan BOR.

16 października 2004 roku został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem polowym Wojska Polskiego, był następcą abp. Sławoja Leszka Głódzia. Uchwałą 330. Zebrania Plenarnego KEP w Częstochowie 26 listopada 2004 r. został mianowany Krajowym Duszpasterzem Kombatantów. 9 marca 2005 r. decyzją Konferencji Episkopatu Polski został Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Harcerzy. Od 23 czerwca 2005 r. był członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; był też członkiem Rady Powierniczej Muzeum Powstania Warszawskiego