Janusz Kochanowski, który zginął w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, był Rzecznikiem Praw Obywatelskich od 2006 r.

Jako RPO składał liczne skargi na polskie prawo do Trybunału Konstytucyjnego - wiele z nich czeka jeszcze na rozpatrzenie. Podejmował też liczne interwencje w poszczególnych resortach.

Kochanowski urodził się w Częstochowie 18 kwietnia 1940 r. Był absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1964-66 odbył aplikację sądową; doktor prawa. Był wykładowcą prawa na UW w latach 1966-1990 oraz 1997-2005 r. W latach 1980-91 członek NSZZ "Solidarność". Był konsulem generalnym RP w Londynie w latach 1991-95.

W latach 2000-2006 założyciel i prezes Fundacji "Ius et Lex", której celem jest wspomaganie inicjatyw naukowych i oświatowych dotyczących polskiego prawa. W latach 2003-2005 prowadził konwersatorium poświęcone analizie zagadnień państwa i przygotowania jego reformy, którego prace zostały podsumowane opublikowanym w 2005 r. tomem rozpraw zatytułowanym "O naprawie Rzeczypospolitej".

Wykładał w wielu uczelniach za granicą. Autor ponad 100 prac nt. prawa karnego, administracyjnego i konstytucyjnego oraz stosunków międzynarodowych.

Kochanowski był żonaty, miał dwoje dorosłych dzieci.