Edward Wojtas zginął w sobotniej katastrofie samolotu prezydenckiego, którym delegacja polskich władz udawała się na rocznicowe uroczystości do Katynia.

Poseł, działacz samorządowy, szef lubelskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, 55-letni Edward Wojtas miał być 51. deputowanym z Polski do Parlamentu Europejskiego. Ten dodatkowy mandat w PE Polska uzyskała na mocy Traktatu Lizbońskiego, który wszedł w życie 1 grudnia ub. roku. Stosowną ustawę o zasadach obsadzania 51. mandatu do PE podpisał prezydent. Wojtas w ostatnich wyborach do PE uzyskał ponad 11,5 tys. głosów.

Urodził się 1 marca 1955 r. Wólce Modrzejowej (Mazowieckie). Studia ekonomiczne ukończył na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Wiele lat pracował w strukturach samorządowych. W latach 2005-2006 był marszałkiem województwa lubelskiego, w 2006 r. był przewodniczącym Konwentu Marszałków RP. W latach 2002-2007 był radnym województwa lubelskiego II i III kadencji, wcześniej był m.in. członkiem zarządu województwa, dyrektorem generalnym lubelskiego urzędu wojewódzkiego. Pracował w kilku radach społecznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, był członkiem kilku stowarzyszeń.

Wojtas od 1976 r. związany był z ruchem ludowym. Do 1989 r. działał w miejskiej organizacji ZSL, a w latach 1996-97 pełnił funkcję prezesa struktur miejskich PSL. Od 2001 r. był członkiem Rady Naczelnej PSL, przez ostatnie cztery lata przewodniczył regionalnym strukturom tej partii na Lubelszczyźnie. W wyborach parlamentarnych 2007 r. został wybrany na posła z listy PSL.

Pozostawił żonę i dwie dorosłe córki.

WSPOMNIENIA

Po pośle Edwardzie Wojtasie pozostał pusty gabinet - posłuchaj rozmowy z jego asystentką