Polityk, ekonomistka, posłanka na Sejm RP V i VI kadencji, Aleksandra Natalli-Świat zginęła, towarzysząc prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu w podróży na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Natalli-Świat ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu i menedżerskie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej. Działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Jako członek naczelnego kierownictwa uczestniczyła w zarządzaniu działalnością Porozumienia Centrum. Należała do dolnośląskiego zarządu Prawa i Sprawiedliwości.

Pełniła m.in. funkcje pracownika sekretarza Prezydenta Miasta Wrocławia, członka Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, wiceprezesa Wrocławskiego Centrum SPA, konsultanta w Biurze Koordynacji Projektu Banku Światowego finansującego usuwanie skutków powodzi. Zasiadała w radach nadzorczych MPK, Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Dolny Śląsk", Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oławie. Stworzyła Biuro Badania Poziomu Życia przy ZR NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk.

W 2005 r. z listy Prawa i Sprawiedliwości została wybrana posłem V kadencji w okręgu wrocławskim. W Sejmie przewodniczyła Komisji Finansów Publicznych. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. po raz drugi uzyskała mandat poselski. W Sejmie VI kadencji pełniła funkcje wiceprzewodniczącej Komisji Finansów Publicznych i wiceprzewodniczącej Klubu Parlamentarnego PiS. 12 stycznia 2008 r. została wybrana na wiceprezesa PiS.

Aleksandra Natalli-Świat urodziła się w Obornikach Śląskich (Dolnośląskie) w 1959 r.(PAP)