"Potrzebujemy słów papieża "Nie lękajcie się", ale potrzebujemy nade wszystko łaski Boga Wszechmogącego. Modlimy się w naszym życiu osobistym o łaskę ustania sytuacji pandemii, która jest także pewnym sprawdzianem i próbą naszego umiłowania eucharystii" - mówił metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz w czasie mszy w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie podczas XX Dnia Papieskiego. Dzień Papieski obchodzony jest w niedzielę w Polsce oraz w środowiskach polonijnych na całym świecie pod hasłem "Totus Tuus".

"Potrzebujemy słów papieża "Nie lękajcie się", ale potrzebujemy nade wszystko łaski Boga Wszechmogącego. Modlimy się w naszym życiu osobistym o łaskę ustania sytuacji pandemii, która jest także pewnym sprawdzianem i próbą naszego umiłowania eucharystii" - mówił metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz w czasie mszy w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie podczas XX Dnia Papieskiego. Dzień Papieski obchodzony jest w niedzielę w Polsce oraz w środowiskach polonijnych na całym świecie pod hasłem "Totus Tuus".
Kard. Kazimierz Nycz /Rafał Guz /PAP

W homilii kard. Kazimierz Nycz nawiązał do pierwszy słów Karola Wojtyły po wyborze na papieża: "Nie lękajcie się". Jan Paweł II kierował te słowa do całego Kościoła, ale także do całego świata, o którym myślał i przed którym chciał objawić prawdę Kościoła Chrystusowego. Tak to czynił przez z górą dwadzieścia sześć lat - powiedział metropolita warszawski. Zwrócił uwagę, że dziś świat przyzwyczaił się tego wydarzenia, jakby było ono oczywistością.

Wiemy doskonale, zwłaszcza ci, którzy pamiętają ten czas, że tak nie było to przyjmowane i nie było to oczywiste wtedy, kiedy to wydarzenie miało miejsce. Wiemy, że było to wydarzenie historyczne i ważne dla Chrystusowego Kościoła, było to wydarzenie ważne dla świata w tamtym czasie, ale było to wydarzenie także dla naszej ojczyzny, która żyła wtedy w podzielnej Europie po tej niełatwej stronie i oczekiwała na jakieś przyjście i wyzwolenie. Dlatego wybór papieża, a potem jego pierwsza pielgrzymka, te nadzieje jeszcze bardziej ożywiły i wzmocniły oczekiwania, które potem dzięki papieżowi i innym czynnikom stały się faktem - wspominał hierarcha.

Kard. Nycz nawiązał także do słów św. Pawła Apostoła "Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia". Zwrócił uwagę, że odnoszą się one zarówno do sytuacji trudnych i bolesnych, jaki i radosnych, budzących nadzieję. Przypomniał, że papież o nich wspominał podczas stanu wojennego oraz po 1989 roku, kiedy napominał tłumacząc, że Polska jest jego ojczyzną - jest jego matką.

Umacnia nas także teraz, kiedy w niebie będąc w domu ojca jest orędownikiem całego świata, ale jest także orędownikiem naszych polskich spraw, które się dokonują. Potrzebujemy dziś nie tylko jego nauki, dokumentów, encyklik, jego słów, modlitwy, ale potrzebujemy stałej jego obecności w tajemnicy świętych obcowania - podkreślił metropolita warszawski. Zwrócił uwagę, że w czasie pandemii koronawirusa poddane próbie zostały więzy społeczne, miłość bliźniego, wytrwałość i cierpliwość.

Potrzebujemy słów papieża “Nie lękajcie się", ale potrzebujemy nade wszystko łaski Boga Wszechmogącego. Modlimy się w naszym życiu osobistym o łaskę ustania sytuacji pandemii, która jest także pewnym sprawdzianem i próbą naszego umiłowania eucharystii - powiedział kard. Nycz. Podkreślił, że w tej trudnej ludzkiej sytuacji potrzebujemy Bożego umocnienia, które płynie z każdej mszy.

Nawiązując do obchodzonego w tym roku 20-lecia istnienia Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" kardynał poprosił o modlitwę i wsparcie materialne prowadzonego przez nią funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży pochodzącej z małych miejscowości i uboższych rodzin.

XX Dzień Papieski

Dzień Papieski obchodzony jest w Kościele katolickim od 2001 roku, zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 16 października jest natomiast świętem państwowym ustanowionym przez Sejm w lipcu 2005 r.

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku, jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Fundacją kierują Rada i Zarząd Fundacji. Na czele Rady stoi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.