"Nasza presja miała sens, to dobrze, że te zalecenia się pojawiły, ale to początek. Na razie nie ma podstaw, by otworzyć żłobki i przedszkola w najbliższych dniach" - tak Rafał Trzaskowski komentuje najnowsze wytyczne sanepidu w sprawie otwarcia takich placówek. Po apelach samorządowców GIS na zalecenie resortu zdrowia doprecyzował wcześniejsze, bardzo niejasne zalecenia.

Mimo doprecyzowania tych zaleceń, Rafał Trzaskowski w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Pawłem Balinowskim, podkreślał, że to nie wystarczy, by otworzyć 6 maja żłobki i przedszkola. Jak mówi prezydent Warszawy, te zalecenia są bardzo restrykcyjne i trudne do spełnienia. To pokazuje, że otwarcie teraz takich placówek może nie być do końca bezpieczne - uważa Trzaskowski. 

Domagamy się od ministra Szumowskiego jasnej deklaracji - czy otwieranie przedszkoli i żłobków, nawet z tak precyzyjnymi zasadami, jest bezpieczne czy nie - podkreśla. Dlatego, dopóki nie będzie takiej deklaracji, żłobki i przedszkola w  stolicy pozostaną zamknięte.

Warszawa - jak dodaje Trzaskowski - będzie jednak przygotowywać się do ich otwarcia zgodnie z najnowszymi rekomendacjami sanepidu. Na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi - zwłaszcza, że Trzaskowski zamierza w poniedziałek poprosić GIS o kolejne wyjaśnienia i uzupełnienia wytycznych. Prezydent stolicy chce m.in. ujednoliconej instrukcji postępowania dla dyrektorów na wypadek podejrzenia koronawirusa w placówce.

Nowe wytyczne GIS-u - co w nich jest?

Zgodnie z nowymi wytycznymi, jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona. Grupy dzieci nie powinny stykać się ze sobą. Mogą liczyć maksymalnie 12 dzieci, a w pewnych uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można ją powiększyć o nie więcej niż dwoje dzieci. Sanepid zaleca też, by do grupy przyporządkowani byli ci sami opiekunowie.

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 mkw. na jedno dziecko i każdego opiekuna.

Jak wyjaśnił GIS, do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, np. łazienek i ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się znajdujących.

Ponadto w sali, w której przebywać będą dzieci, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki), a wykorzystywane przybory sportowe - piłki, skakanki, obręcze dokładnie czyścić lub dezynfekować. Dzieci zaś nie powinny przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Opiekunowie między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 2 m. Obowiązuje też zasada, że na 15 mkw. w placówce powinien przebywać jeden rodzic z dzieckiem.