Szykuje się jeszcze większa ulga kredytowa dla najmocniej poszkodowanych przez kryzys spowodowany pandemią koronawirusa: rząd przyjął nową wersję tarczy antykryzysowej, regulującą m.in. kwestię tzw. wakacji kredytowych, czyli kilkumiesięcznej przerwy w spłacie kredytu.

Ta nowa ulga to oferta dla tych, którzy po 13 marca stracili pracę lub inne główne źródło dochodu: zgodnie z przyjętym przez rząd projektem, przez 3 miesiące nie będą musieli spłacać zaciągniętego kredytu i to - co najważniejsze - bez naliczania odsetek i innych opłat - z wyjątkiem ubezpieczeń powiązanych z umową kredytową.

Jeśli nie mieścimy się w grupie, której dotyczy proponowane rozwiązanie, możemy wciąż porozumieć się z bankiem i również przez okres od 3 do 6 miesięcy nie spłacać kredytu - to obecnie powszechne rozwiązanie - ale w tym wypadku odsetki naliczane będą.

Są również nowe przepisy dot. ulgi od darowizn

Przyjęty przez rząd projekt wprowadza także zmiany podatkowe dot. ulgi od darowizn.

Gdy proponowane przepisy wejdą w życie, od podstawy obliczania podatku dochodowego będzie można odliczyć więcej darowizn: będzie to dotyczyć m.in. darowizn przekazanych na rzecz domów samotnej matki i dla kobiet w ciąży, na rzecz noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych czy domów pomocy społecznej.

Odliczać będzie można również - jak wyjaśniło Centrum Informacyjne Rządu - darowizny rzeczowe w formie komputerów: zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata, przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 m.in. placówkom oświatowym.


Opracowanie: