Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał wszystkie rządy do podjęcia środków przeciwko "przerażającemu wzrostowi przemocy domowej", w następstwie restrykcji narzuconych przez władze na całym świecie w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się Covid-19.

"Niedawno wezwałem do natychmiastowego globalnego zawieszenia broni, by skoncentrować się na naszej wspólnej walce: przezwyciężeniu pandemii" - powiedział Guterres. "Ale przemoc nie ogranicza się do pola bitwy - dla wielu kobiet i dziewcząt zagrożenie jest największe tam, gdzie powinny być najbezpieczniejsze: w ich domach" - podkreślił.

Sekretarz generalny zaznaczył, że blokady i kwarantanny są niezbędne do stłumienia pandemii, ale "mogą one uwięzić kobiety z agresywnymi partnerami". "W ciągu ostatnich tygodni, w miarę jak wzrastają presje ekonomiczne i społeczne oraz strach, zaobserwowaliśmy przerażający wzrost przemocy domowej na świecie" - dodał.

ONZ oceniła, że w niektórych krajach liczba kobiet zwracających się o wsparcie podwoiła się w ciągu ostatnich kilku dni, podczas gdy pracownicy służby zdrowia i policja są przytłoczeni zgłoszeniami, a lokalne grupy pomocowe nie mogą działać lub nie mają środków finansowych.

"Niektóre schroniska dla ofiar przemocy domowej są zamknięte, a inne są pełne" - przekazał Guterres. "Wzywam wszystkie rządy, aby zapobieganie i zadośćuczynienie przemocy wobec kobiet były kluczową częścią krajowych planów reagowania na Covid-19" - powtórzył, zachęcając rządy, by unikały wypuszczania więźniów skazanych za przemoc wobec kobiet.

"Prawa i wolności kobiet są niezbędne dla silnych, prężnych społeczeństw" - podsumował.

AFP szacuje, że ponad 2,6 mld osób na całym świecie zostało wezwanych przez władze do pozostania w domach w ramach walki z rozprzestrzenianiem się pandemii. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 1,3 mln osób na świecie zostało zakażonych koronawirusem, z czego więcej niż 70 tys. zmarło.